Materská škola MIEROVÁ

Prezentácia mestských policajtov

 Dňa 6. a 8.11.2019 zavítali do našej materskej školy a elokovaného pracoviska na Zimnej ulici mestská policajtka zo Spišskej Belej, aby deťom predstavila prácu mestských policajtov z prvej ruky. Deti mali možnosť vidieť zábery z mestských kamier a posúdiť tak vhodné aj nevhodné správanie. Spolu si tiež zopakovali zásady bezpečného správania sa na cestnej premávke a na chodníku a tiež sa presvedčili o dôležitosti reflexných prvkov. Najväčší zážitok mali deti určite z toho, že si mohli skúsiť zakladať putá, dotknúť sa policajnej zbrane, hovoriť do služobnej vysielačky a skúsiť si policajný opasok. Na záver si každé dieťa odnieslo reflexné nálepky, prúžky a pásiky, ktoré im môžu zachrániť aj život.
Ďakujeme ​pani mestskej policajtke Miroslave Wožniakovej za jej čas a ochotu porozprávať o svojej práci deťom popri všetkých pracovných povinnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a poriadkom v našom meste.