Materská škola MIEROVÁ

Vystúpenie - Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si naše detičky z 1., 2., 5., 7., 10. a 11. triedy dňa 24.10.2019 pripravili krátke vystúpenie pre bývalých zamestnancov našej materskej školy, ktorí si už užívajú dôchodok. Deň im spríjemnili pesničkami, básničkami, tancami ale i divadielkami. Sme radi, že sme našich kolegov potešili, vyčarili úsmev na ich tvári a že tento čas strávili peknými spomienkami na materskú školu.