Materská škola MIEROVÁ

Svetový deň mlieka

 Aj v našej materskej škole sme si dňa 25.9.2019 pripomenuli, aký veľký význam má pre náš organizmus mlieko. Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školských zariadeniach a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.