Materská škola MIEROVÁ

Challenge day

Pohybový program  na „Challenge day“,dňa 31.05.2017,

 zameraný na lokomočné pohyby detí .

Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá

 

Počet detí : 160 (96 chlapcov + 64 dievčat)

Dospelí :40

 
Pre deti boli pripravené stanovištia  s nasledujúcimi aktivitami, na ktorých sa  priebežne striedali deti jednotlivých tried so svojimi učiteľkami

 Rozpis aktivít :

Beh

Staršie deti   :Zvládnuť beh od méty k méte z vysokého štartu na 20m – štafetový beh.

- Mladšie deti   :Dobehnúť od méty do určitého cieľa, max. 20m – pokus o štafetový beh.

Skok

- Staršie deti : Poskoky na mieste spojené s preskokom  cez napnutú gumu.

- Mladšie deti : Uplatňovať poskoky znožné na mieste, z miesta a cez čiaru.

Hádzanie

- Staršie deti : Hádzať predmety (malé loptičky) na cieľ , horným oblúkom pravou a ľavou rukou.

- Mladšie deti : Prehadzovať predmety ponad vysokú prekážku (horným oblúkom).

Lezenie

- Staršie deti :Vystupovať a zostupovať po primeranom náradí (preliezky, lanový rebrík)

-  Mladšie deti : Správne vystupovať a zostupovať po rebríku – striedaním nôh

a uchopovaním rukami.

1
2
3
4
5
6
7
8
9