Materská škola MIEROVÁ

Beliansky škovránokVážení rodičia!
Chceme sa Vám poďakovať za potlesk a podporu pri vystúpeniach  detských folklórnych súborov, ale aj pri vystúpení detí s moderným tancom. Materské školy, ktoré sa zúčastnili na XIII. ročníku Belianskeho škovránka:
1/ Materská škola v Spišskej Belej, Mierová 1 s folklórnym pásmom " 
2/ Materská škola Lendak, s folklórnym pásmom " Goralské slniečka".
3/ Hostia programu: Mažoretky mladšie  zo Spišskej Belej.
4/ Materská škola Slovenská Ves s folklórnym pásmom " Dinom Danom".
5/ Hostia: Základná škola M.R.Štefánika, Štefánikova ul. s folklórnym pásmom: " Pozdrav detí ".

 Všetkým účinkujúcim deťom ako aj pedagogickým zamestnancom patrí srdečná vďaka. Už teraz sa tešíme na XIV. ročník " Belianskeho škovránka ".

Poďakovanie patrí aj sponzorom:
Megas Trade, s.r.o.
MB Bartkovský, s.r.o.
Marko Tatry, s.r.o.
Mäso výroba Dončák, s.r.o.
AG Wellington, s.r.o.
Eggro-Farm, s.r.o.
MÚ Spišská Belá
Srdečné poďakovanie všetkým!!!!