Materská škola MIEROVÁ

Faktúry

Všetky nové faktúry, objednávky a zmluvy zverejňujeme na stránkach Obecného portálu na adrese: http://ms-spisska-bela.obecny-portal.sk

DF2011/1, DF2011/2, DF2011/3, DF2011/4, DF2011/5, DF2011/6, DF2011/6A, DF2011/7, DF2011/8, DF2011/9, DF2011/10, DF2011/11, DF2011/12, DF2011/13, DF2011/14, DF2011/15, DF2011/16, DF2011/17, DF2011/18, DF2011/19, DF2011/20, DF2011/21, DF2011/22, DF2011/23, DF2011/25, DF2011/26, DF2011/27, DF2011/28, DF2011/29, DF2011/30, DF2011/31, DF2011/32, DF2011/33, SJ 1, SJ2, SJ3, SJ4, SJ5, SJ6, SJ 7, SJ 8, SJ 9, SJ 10, SJ 11, SJ 12, SJ 13, SJ 14, SJ 15, SJ 5A, SJ 8A, SJ 10A, SJ 15A, SJ 16, SJ 17, SJ 18, SJ 19, SJ 19A, SJ 20, SJ 21, SJ 21A, SJ 22, SJ 23, SJ 23A, SJ 23B, SJ 23C, SJ 23D, SJ 23E, SJ 23F, SJ 23G, SJ 24, SJ 25, SJ 26, SJ 26A, SJ 27, SJ 27A, SJ 28, SJ 29, SJ 29A, SJ 30, SJ 30A, SJ 31, SJ 32, SJ 32A, SJ 33, SJ 34, SJ 35, SJ 35A, SJ 36, SJ 37, SJ 37A, SJ 38, SJ 39, SJ 40, SJ 40A, SJ 41, SJ 42 , SJ 43, SJ 43A, SJ 44, SJ 45, SJ 45A, SJ 46, SJ 46A, SJ 47, SJ 48, SJ 48A, SJ 49, SJ 50, SJ 50A, DF2011/34, DF2011/35, DF2011/36, DF2011/37, DF2011/38, DF2011/39, DF2011/40, DF2011/41, DF2011/42, DF2011/43, DF2011/44, DF2011/45, DF2011/46, DF2011/47, DF2011/48, DF2011/49, DF2011/50, DF2011/51, DF2011/52, DF2011/53, DF2011/54, DF2011/55, DF2011/56, DF2011/57, DF2011/58, DF2011/59, SJ 51A, SJ 51 B, SJ 52, SJ 52 A, Sj 53, SJ 54, SJ 55, Sj 56, SJ 57, SJ 57 A, SJ 58, SJ 58 A, SJ 59, SJ 59 A, SJ 60, SJ 60 A, SJ 61, SJ 62, SJ 62 A, SJ 63, SJ 64, SJ 65, SJ 66, SJ 67, SJ 68, SJ 69, SJ 69 A, SJ 70, SJ 71, SJ 71 A, SJ 72, SJ 73, SJ 74, SJ 74 A, SJ 75, SJ 75 A, SJ 76, SJ 76 A, SJ 77, SJ 78, SJ 79, SJ 80, SJ 81 A, SJ 81, SJ 82, SJ 83, SJ 83 A, SJ 84, SJ 85, SJ 85 A, SJ 86, SJ 86 A, SJ 87, SJ 88, SJ 89, SJ 90, SJ 91, SJ 92, SJ 93, SJ 94, SJ 94 A, SJ 95, SJ 95 A, SJ 96, SJ 96 A, SJ 97, SJ 97 A, SJ 98, SJ 98 A, SJ 99, SJ 100, SJ 101, SJ 102, SJ 103, SJ 103 A, SJ 104, SJ 105, SJ 106, SJ 106 A, SJ 107, SJ 108, SJ 109, SJ 110, SJ 110 A, SJ 111, SJ 112, SJ 113, SJ 113 A, SJ 114, SJ 114 A, SJ 115, SJ 115 A, SJ 116, SJ 117, SJ 118, SJ 118 A, SJ 119, SJ 120, SJ 120 A, SJ 121, SJ 121 A, SJ 122, SJ 122 A, SJ 123, SJ 123 A, SJ 124, SJ 125, SJ 126, SJ 127, SJ 127 A, SJ 127 B, SJ 127 C, SJ 128, SJ 129, SJ 129 A, SJ 130, SJ 130 A, DF2011/91, DF2011/96, DF2011/120, DF2011/134, DF2011/137, DF2011/153, DF2011/154, DF2011/172