Materská škola MIEROVÁ

Projekty

Projekty, do ktorých je materská škola zapojená: 


1. Školský mliečny program 
 
Projekt zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov s finančnou podporou EÚ. 

2. Školské ovocie 

Európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou EÚ. 

3. ZELENÁ ŠKOLA 
 
Certifikačno - vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete ECO SCHOOL. Programom Zelenej školy je realizovať enviromentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi v slovenských školách. 

4. Škola priateľská k deťom

Školský program UNICEF Slovensko.

5. Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projek je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.