Materská škola MIEROVÁ

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom vyjadrujúcim sa a presadzujúcim miestne záujmy pedagógov v oblasti vzdelávania. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú zo štatútu Rady školy a osobitných predpisov. Má vypracovaný plán činnosti na príslušný školský rok. Predsedníčkou Rady školy pri Materskej škole v Spišskej Belej je Mária Ištocyová. Pravidelne na zasadnutia rady školy sa prizýva aj riaditeľka materskej školy, ktorá informuje členov Rady školy o výsledkoch práce materskej školy, o problémoch, nedostatkoch, o zabezpečení na úseku pedagogickom, organizačnom, materiálnom a o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch.

Rada školy:
Mária Ištocyová, predseda
Mgr. Sylvia Strelová, podpredseda

Členovia:
Ing. Jana Grigerová
Barbora Stachová
Zuzana Pitoňáková
Štefan Simančík
Ing. Ján Svocák
Gabriel Gemza
Mgr. Marta Britaňáková
Maroš Vaverčák
Gražyna Zofia Siska​
Súvisiace dokumenty:
Stiahnuť