Materská škola MIEROVÁ

Pedagogický zbor

Margita Labisová , riaditeľka materskej školy
Mária Ovčariková, zástupkyňa riaditeľky materskej školy

1. trieda STONOŽKY                                                             11. trieda  LASTOVIČKY
     Nikola Žoldáková - triedny učiteľ                                             Mgr. Viktória Kisková - triedny učiteľ
     Bc. Anna Pacigová                                                                  Veronika Knihová
                                                                                                      Bc. Veronika Britaňáková - pedagogický asistent
     Ľudmila Tokarčíková                                                                 

2. trieda LIENKY                                                                    12. trieda SOVIČKY
    Ivana Šimoňáková                                                                   Mgr. Eva Rezničáková - triedny učiteľ
    Mária Ištocyová - triedny učiteľ                                                Bc. Iveta Bialková
   
3. trieda MOTÝLIKOVIA
    Melita Trembová  
    Bc. Michaela Mruková - triedny učiteľ
     
4. trieda MRAVČEKOVIA
    Mária Čižiková  
    Mgr. Lenka Andiľová - triedny učiteľ 
   
5. trieda HÚSENIČKY
    Anna Oksošová  
    Mgr. Anna Rojková - triedny učiteľ  

6. trieda JEŽKOVIA
    Bc. Ľubomíra Polovcová 
    Mgr. Alžbeta Kisková  - triedny učiteľ

7. trieda ŽABKY
    Mgr. Sylvia  Strelová 
    Mgr. Pavla Malinová - triedny učiteľ 
    
   
8. trieda KURIATKA
    Mária Ovčariková  
    Mgr.  Lenka Bainská  
    Bc. Petra Simonisová - triedny učiteľ

9. trieda VČIELKY
    Bc. Mária Budzáková  
    Bc. Slávka Kniesznerová - triedny učiteľ
 
10. trieda KÁČATKÁ 
    Bc. Eva Mareková - triedny učiteľ
    Veronika Neupauerová