Materská škola MIEROVÁ

Pedagogický zbor

Margita Labisová , riaditeľka materskej školy
Mária Ovčariková, zástupkyňa riaditeľky materskej školy

1. trieda STONOŽKY                                                            
Bc. Anna Pacigová - triedny učiteľ                                           
Ľudmila Tokarčíková                                                                                                                      
                                                                                                                             
2. trieda LIENKY                                                                                                                                                          
Ivana Šimoňáková  - triedny učiteľ                                            
Mária Ištocyová                                                                          
                                                                                                     
3. trieda MOTÝLIKOVIA                                                                  
Melita Trembová   - triedny učiteľ
Bc. Michaela Mruková 
Veronika Neupauerová
     
4. trieda MRAVČEKOVIA
Mária Čižiková   - triedny učiteľ
Mgr. Lenka Andiľová  
   
5. trieda HÚSENIČKY
Anna Oksošová  - triedny učiteľ
Mgr. Anna Rojková   

6. trieda JEŽKOVIA
Bc. Ľubomíra Polovcová - triedny učiteľ
Mgr. Alžbeta Kisková  

7. trieda ŽABKY
Mgr. Sylvia  Strelová - triedny učiteľ
Mgr. Pavla Malinová 
   
8. trieda KURIATKA 
Mgr.  Lenka Bainská  - triedny učiteľ
Mária Ovčariková
Bc. Petra Simonisová 

9. trieda VČIELKY
 Bc. Mária Budzáková  - triedny učiteľ
 Bc. Slávka Kniesznerová 
 
10. trieda KÁČATKÁ 
Bc. Viera Žmijovská - triedny učiteľ
Bc. Eva Mareková

11. trieda  LASTOVIČKY
Veronika Knihová - triedny učiteľ
Mgr. Viktória Sisková
Bc. Veronika Britaňáková - pedagogický asistent

12. trieda SOVIČKY
Bc. Iveta Bialková - triedny učiteľ
Mgr. Veronika Zadžorová
Oľga Kušionová