Materská škola MIEROVÁ

Denný poriadok

Denný poriadok pre triedy  2., 3., 4.,6.,7., 8 a 10.

Prevádzka od 06:00 hod. do 16:00 hod.
  • Hry a činnosti podľa výberu detí
  • Zdravotné cvičenie
  • Cielené vzdelávacie aktivity
  • Pobyt vonku
  • Krúžková činnosť
         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (desiata), osobná hygiena

         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (obed), osobná hygiena, odpočinok

         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (olovrant), osobná hygiena


Denný poriadok pre triedy  1., 5.,  a 9.

Prevádzka od 06:00 hod. do 16:00 hod.
  • Hry a činnosti podľa výberu detí
  • Zdravotné cvičenie
  • Cielené vzdelávacie aktivity
  • Pobyt vonku
  • Krúžková činnosť
         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (desiata), osobná hygiena

         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (obed), osobná hygiena , odpočinok

         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (olovrant), osobná hygiena