Materská škola MIEROVÁ

Denný poriadok

Denný poriadok pre triedy 1.,  2., 5., 6.,7., 8 .,10., 11.,

Prevádzka od 06:00 hod. do 16:00 hod.
  • Hry a činnosti podľa výberu detí
  • Zdravotné cvičenie
  • Cielené vzdelávacie aktivity
  • Pobyt vonku
  • Krúžková činnosť
         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (desiata), osobná hygiena

         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (obed), osobná hygiena, odpočinok

         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (olovrant), osobná hygiena


Denný poriadok pre triedy  3., 4.,   9., 12.

Prevádzka od 06:00 hod. do 16:00 hod.
  • Hry a činnosti podľa výberu detí
  • Zdravotné cvičenie
  • Cielené vzdelávacie aktivity
  • Pobyt vonku
  • Krúžková činnosť
         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (desiata), osobná hygiena

         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (obed), osobná hygiena , odpočinok

         Činnosť zabezpečujúca životosprávu (olovrant), osobná hygiena