Materská škola MIEROVÁ

Čo si priniesť do škôlky

  1. prezuvky (pevná obuv, nie šľapky, ktorú mamka označí priezviskom dieťaťa)
  2. pyžamko (taktiež označené priezviskom)
  3. 4 ks toaletného papiera , 1 balíček hygienických vreckoviek, 1 tekuté mydlo a staršie deti zubná kefka a pasta)
  4. prefotený preukaz poistenca pre prípad úrazu
  5. mladšie deti – náhradná spodná bielizeň a pančušky.


Vážení rodičia! 
Pri odovzdávaní  vypísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy​ žiadame predložiť rodný list dieťaťa, ktorý je potrebný k overeniu identifikačných údajov.


Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny  stravovací systém na tieto druhy diéty: šetriaca, diabetická, bezlepková predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára, ktoré preukáže potreby a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.

Ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa môže riaditeľka rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky.