Materská škola MIEROVÁ

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA DO MŠ

 Na našej novej web stránke https://msmierova.edupage.org/ môžete vypísať elektronickú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský rok.

ODKAZ NA PRIHLÁŠKU: https://msmierova.edupage.org/register/