Materská škola MIEROVÁ

Oznam pre rodičov

V súvislosti s medializovanými informáciami o dovoze mäsa z poľských bitúnkov na Slovensko, podľa ktorých bolo nebezpečné mäso dovážané aj do niektorých zariadení školského stravovania na východnom Slovensku by sme rodičov detí v našej MŠ chceli ubezpečiť, že MŠ ako odberateľ s uvedenými dodávateľmi nespolupracuje. V našom zariadení bola vykonaná kontrola zástupkyňou Regionálneho úradu verejného zdratovníctva v Poprade, ktorá potvrdila, že mäso, z ktorého sa pripravuje strava pre deti je kvalitné a nepochádza z rizikových prevádzok.